Aktuality

26. 03. 2015, 9 hod - ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU, Gorazdova 8, Praha 2, 120 00

---------

Iniciativa Cohousing CZ vznikla jako neformální platforma v lednu 2009. Od počátku provozuje informační webový portál www.cohousing.cz.

V září 2014 byla iniciativa transformována na oficiálně zaregistrovanou nestátní neziskovou organizaci, dle nového občanského zákoníku na zapsaný spolek, Cohousing CZ, z. s.