SENIOR COHOUSING, COHOUSING 50+/55+, STÁRNUTÍ V KOMUNITĚ

To všechno jsou možné názvy pro cohousing určený seniorům a dospělým obyvatelům.

Senior cohousing by se dal do češtiny volně přeložit jako koncept aktivního stárnutí v komunitě.

Jedná se o věkově zúženou variantu vícegeneračního cohousingu, většinou od 50, 55 nebo od 60 let (pouze orientační věkové vymezení).

Senior cohousing, neboli koncept stárnutí v komunitě, nabízí alternativu k stárnutí v institucích a stárnutí doma.

Na rozdíl od stárnutí v institucích (tj. např. v domovech pro seniory) je senior cohousing založen na vlastní iniciativě seniorů a jejich vzájemné podpoře a pomoci. Obyvatelé pokračují ve svém dosavadním životě v přirozeném sociálním prostředí.

Na rozdíl od stárnutí ve vlastním domově poskytuje senior ohousing dostatek sociálních kontaktů, pocit bezpečí a pomoc v případě potřeby; to vše v promyšleně navrženém prostředí běžné výstavby.

Přestože může být přeložen jako "aktivní stárnutí", neznamená to, že je senior cohousing určen pouze pro neobvykle aktivní či výjimečně zdravé seniory. Naopak i ti, kterým se v důsledku stárnutí či nemoci mění schopnosti (mohou být například pohybově omezeni), zde naleznou přiměřeně velké, bezbariérové a přátelské prostředí, které má do velké míry schopnost nahradit chybějící nebo příliš vzdálenou rodinu.

Více info naleznete zde.

Fotografie obyvatelů cohousingu "pro druhou půlku života" Färdknäppen ve Stockholmu.