VÝZKUM V ČR

Spolek Cohousing CZ se účastní žádosti o mezinárodní grant COST 2015

26.03.2015 11:51
  Vědci z různých oborů, představitelé neziskových organizací i samotní obyvatelé cohousingových komunit ze 14 zemí Evropy spojili své síly a během tříměsíční intenzivní spolupráce vypracovali žádost o grant, podporující a financující mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, COST...

KOMPARACE: STÁRNUTÍ DLE PROSTŘEDÍ

17.01.2015 19:33
Kde a jakým způsobem lze prožít období stárnutí a stáří, resp. kde a s kým v tomto období bydlet?    V předkládané kapitole z disertační práce jsou podrobně rozebrány a vzájemně porovnány tři základní možnosti: 1) stárnutí doma, 2) stárnutí v ústavu, 3) stárnutí v komunitě (senior...

PŘÍPADOVÁ STUDIE: ŠVÉDSKÝ COHOUSING

11.01.2015 18:17
Na webovém portálu Cohousing CZ začneme postupně zveřejňovat jednotlivé části disertační práce Veroniky Bešťákové (Bydlení seniorů v kontextu stárnutí populace: cohousing a senior cohousing; obhájené v únoru 2013) a Jany Kubcové, která svoji disertační práci právě dokončuje (předpokládaný termín...

Překlad stanov dánských komunit Lange Eng a Faelleshave

13.12.2014 11:39
V rámci doktorské práce Jany Kubcové na Fakultě architektury ČVUT v Praze byly z dánštiny přeloženy stanovy a domovní řád komunity Lange Eng, což je cohousing postavený v roce 2008 na okraji Kodaně, kde je 54 bytových jednotek. Soubor je ve společném vlastnictví jednotlivých domácností (obdoba...

Text k debatě OTTA: Kolektivní bydlení dnes

26.11.2014 19:38
Kunsthistorička Mgr. Lenka Kužvartová sepsala k debatě v České komoře architektů (27. 11. 2014) následující text, který instruktivně vysvětluje rozdíly mezi meziválečným a poválečným kolektivním bydlením (které mělo za cíl řešit akutní bytovou nouzi) a současného moderního komunitního bydlení...