www.starnutivkomunite.cz

 Informační portál o aktivním stárnutí v komunitě (senior cohouisngu), který tvoří Veronika Bešťáková v rámci své disertační práce.