Veronika BEŠŤÁKOVÁ

Veronika BEŠŤÁKOVÁ

Předsedkyně spolku.

V roce 2008 stála u zrodu neformální iniciativy Cohousing CZ.

Autorka dizertační práce Bydlení seniorů v kontextu stárnutí populace: cohousing a senior cohousing (Elderly People Housing within the Context of Population Ageing: The case of Cohousing and Senior Cohousing; Fakulta architektury ČVUT v Praze: 02/2013; vedoucí disertační práce: doc. Ing. arch. Irena Šestáková).

- - - - -

První zmínky o cohousingu jsem objevila v roce 2006 v rámci svého doktorského studia na fakultě architektury ČVUT v Praze, když jsem intenzivně pátrala po demograficky, sociálně i ekonomicky udržitelném řešení bydlení pro seniory. Z inovativních trendů v oblasti bydlení mne nejvíce zaujal koncept senior cohousingu, resp. cohousing 50+/40+. Postupně mne začal (tentokrát spíše z osobních důvodů) zajímat i "klasický", tj. vícegenerační, cohousing a jeho princip efektivního sdílení prostorů, vybavení , aktivit a vzájemné výpomoci. Pořád mě baví objevovat nové aspekty života v komunitě nebo všechny možné varianty formálních i neformálních projektů, ve kterých funguje sdílení poloveřejných/polosoukromých prostorů a participace obyvatel na tvorbě vlastního obytného prostředí.

Z hlediska mé profese architektky mne zajímá typologická, prostorová i společensko-sociální struktura projektů a jejich vzájemné spolupůsobení. Považuji za velkou výzvu tvořit projekt spolu s jeho budoucími obyvateli, nejlépe v úzké spolupráci s dalšími odborníky (např. facilitátory či mediátory) a institucemi (např. místní samosprávou). Nabízím k dispozici své znalosti o cohousingu i senior cohousingu.

Kontakt: veronika.bestakova(-)centrum(-)cz