PRVNÍ CELOEVROPSKÁ PLATFORMA PRO COHOUSING

Přidáváme odkaz na velmi zajímavou iniciativu, Cohousing cultures.

Tato iniciativa vydala novou stejnomenou knihu o evropských modelech cohousingu podle různých zemích. Je možné si ji objednat.