Ostatní lidé

Lenka VÁŇOVÁ

Lenka Váňová je absolventkou Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně, v letech 2005-2006 studovala na universitě ve finském Joensuu (University of Joensuu). V současnosti studuje v doktorském programu na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod vedením doc. Ing. arch. Ireny Šestákové, tématem její dizertační práce jsou Nové trendy v bydlení pro seniory.

V září 2013 navštívila cohousingové komunity v Dánsku a Švédsku.

Kontakt: lenkavanova(-)gmail(-)com