Jana ZEZULOVÁ

Jana ZEZULOVÁ

Členka výboru spolku.

Členem iniciativy Cohousing CZ se stala v roce 2013. O existenci cohousingu a jeho principech jsem se dozvěděla od Veroniky Bešťákové, která v rámci disertační práce hledala nové způsoby bydlení seniorů, inspirované se zahraničními příklady.

Na počátku vzniku iniciativy Cohousing CZ jsem byla k této formě bydlení a života poměrně skeptická, proto jsem využila možnosti účastnit se přednášek a exkurze, blíže poznat nejen způsob života, architekturu, ale především uvažovaní a sociální vazby související s komunitním bydlením.

V roce 2011 jsem měla možnost být spolu s Veronikou spoluřešitelkou školního grantu zaměřeného na senior cohousing. Byly jsme na konferenci ve Francii, kde byly zajímavé přednášky o komunitním bydlení, a hlavně jsem se podílela na místním šetření ve Švédsku.  Zde se prolomila má původní skepse k myšlence cohousingu.

Velice mě nadchl princip senior cohousingu, zejména pro jeho smysluplnost, považuji to za chybějící článek v bydlení seniorů v ČR. V každé fázi života máme jiné schopnosti a možnosti a právě tento způsob bydlení podle mě prodlužuje možnost svobodného a samostatného bydlení seniorů. Podporuje sebevědomí, prodlužuje mentální schopnosti. Všechny tyto aspekty jsou přínosem nejen pro jednotlivce, ale celou společnost. Stále věřím, že v ČR bude seniorcohousing realizován.

Ráda bych ze své profese, svými znalostmi, přispěla ke vzniku cohousingu a senior cohousingu v ČR.