Jana KUBCOVÁ

Jana KUBCOVÁ

Místopředsedkyně spolku.

Členem iniciativy Cohousing CZ se stala v roce 2013.

Architektka a studentka doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT. Ve své doktorské práci se věnuje zkoumání cohousingu, nejvíce jeho dánskému modelu. Studuje několik desítek fungujících dánských komunit a podrobně se zajímá i o praktické fungování cohousingu, o konkrétní způsoby organizace komunit a komunitního života. Připravila několik přednášek zaměřených na představení praktického fungování cohousingu. Nabízí svoje znalosti a zkušenosti jako podporu pro vznikající komunity, a to jak v oblasti předávání znalostí, poradenství nebo přímo formou architektonické práce. Je zakládající členkou architektonické skupiny Monom.