Cohousing 9 Pramenů

Cohousing 9 Pramenů

Název cohousingu:

9 Pramenů

Lokalita:

Starý Jičín, Severní Morava

Web:

www.9pramenu.cz

Kontaktní e-mail:

info@9pramenu.cz

Status:

Rozestavěná komunita

 

Fáze:

V tuto chvíli jsme ve fázi budování a ucelování celkového konceptu. V září 2013 byl postaven první rodinný dům, v tomto roce, 2014, začne stavba druhého domu a v dalších dvou letech předpokládáme výstavbu dalších dvou rodinných domů, další infrastruktury a také společné budovy. Na Starém Jičíně přímo v komunitě zatím společně nežijeme, ale pravidelně se scházíváme osobně 1x měsíčně a k tomu každý týden na Skype telekonferenci. Osobní setkání slouží k prohlubování osobních vztahů, online setkání pak k řešení nejrůznějších organizačních, technických a jiných záležitostí.

 

Datum první schůzky / iniciace cohousingu:

Jaro 2012.

 

Datum předpokládaného dokončení cohousingu:

2016-2020 (toto datum je velmi orientační.)

Svým způsobem jako komunita, ve které budou členové bydlet a žít, už můžeme teoreticky fungovat v roce 2016. V tuto chvíli zpracováváme územní studii jako další budoucí část naší komunity a předpokládáme, že po roce 2016, po vybudování infrastruktury, by se mohly pozemky začít nabízet dalším zájemcům o cohousing. Tedy pokud vše půjde tak, jak v tuto chvíli předpokládáme, mohli bychom „všichni“ jako komunita žít v cohousingu 9 Pramenů v roce 2020.

 

Velikost cohousingu (počet domů, počet obyvatel):

V současné době se jedná o 4 rodiny s přímým pozemkem, 2 rodiny čekající na další pozemky (nikam nespěchají a načasování za 2-5 let jim plně vyhovuje) a 2-3 sympatizující rodiny. V budoucnu předpokládáme 10-12 rodin. Počet domů bude záviset na pozemcích, které v tuto chvíli postupně kupujeme. Je možné, že v rámci společného centra vytvoříme také tzv. startovací byty, kde by se mohla 1-2 rodiny ubytovat. Dále, v horizontu 10 let, počítáme s několika garsonkami pro staré rodiče (náhrada za domov pro seniory) nebo jako ubytování pro návštěvy či zákazníky.

 

Právní druh užívání bydlení:

Jednotlivé pozemky pod domy jsou v osobním vlastnictví (s předkupním právem) + část společných prostor by měly být vlastněny neziskovkou nebo družstvem + část pozemků na zemědělské využití je/bude v nájmu od majitele

 

Stručný popis cohousingu, hlavní vize:

Cohousing je pro nás příležitost, jak žít ve společenství lidí a společně tvořit a pomáhat si to v různých oblastech života. Máme možnost žít na krásném místě a vychovávat zde naše děti. Chceme podporovat lokalizaci a soběstačnost v maximální možné míře, vzdělávat děti ve vlastní škole, pořádat společné kurzy a učit se od sebe vzájemně. Chceme zlepšovat prostředí kolem nás. Domy, které stavíme, jsou z větší části z přírodních materiálů. Z hlediska urbanismu a architektury tvoříme vše v jednotném stylu a koncepci, tak jak kdysi vznikaly vesnice. Každá rodina žije ve svém domě, ale snažíme se maximálně pomáhat sdílením věcí. Smyslem je vytvoření společenství, ve kterém funguje každý jedinec individuálně, ale zároveň jako nedílná součást celku. 

 

Pravidelné, nepravidelné, plánované akce:

V tuto chvíli máme veřejně na webových stránkách vyvěšené termíny našich víkendových setkání, včetně všech stavebních akcí. Do budoucna určitě počítáme s pořádáním kurzů a školení, které budou zaměřeny pro celostní rozvoj člověka. Kurzy se budou týkat od zdraví, přes výchovu dětí, stavbu domu, tvorbu komunity, práce z domova a další. Více informací je možné sledovat na našich webových stránkách. 

 

Architektonická koncepce cohousingu

 

Dosavadní obtíže při budování cohousingu

 

Hledáme aneb aktuální potřeby komunity

 

Doplňující informace