3. Creating Cohousing: Building Sustainable Communities

3. Creating Cohousing: Building Sustainable Communities

Nejnovější kniha od Charlese Durretta a Kathryn McCamant z dubna 2011. V knize je zmíněna i snaha vybudovat cohousing v ČR :)