Lidé

Veronika BEŠŤÁKOVÁ

Předsedkyně spolku. V roce 2008 stála u zrodu neformální iniciativy Cohousing CZ. Autorka dizertační práce Bydlení seniorů v kontextu stárnutí populace: cohousing a senior cohousing (Elderly People Housing within the Context of Population Ageing: The case of Cohousing and Senior...

Jana KUBCOVÁ

Místopředsedkyně spolku. Členem iniciativy Cohousing CZ se stala v roce 2013. Architektka a studentka doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT. Ve své doktorské práci se věnuje zkoumání cohousingu, nejvíce jeho dánskému modelu. Studuje několik desítek fungujících dánských komunit a...

Jana ZEZULOVÁ

Členka výboru spolku. Členem iniciativy Cohousing CZ se stala v roce 2013. O existenci cohousingu a jeho principech jsem se dozvěděla od Veroniky Bešťákové, která v rámci disertační práce hledala nové způsoby bydlení seniorů, inspirované se zahraničními příklady. Na počátku vzniku iniciativy...

Anita MICHAJLUKOVÁ

Spoluzakladatelka iniciativy Cohousing CZ. Ze své osobní zkušenosti a díky práci s klienty jako psycholožka a kouč vidím, že fungující vztahy mezi lidmi (a zejména těmi nám blízkými) jsou naprosto klíčové k pocitu životní  spokojenosti a naplnění. Když nám to někde s lidmi, které máme...

Ivana HLOBILOVÁ

Spoluzakladatelka iniciativy Cohousing CZ. Mám dvě malé děti (Aničku *2004 a Matouše *2006) a od jejich narození mi vrtá hlavou, že to jak dnes žijeme, pro rodinu moc výhodné není. Na anglických stránkách jsem našla koncept cohousingu, který mě ihned zaujal, protože nabízel řešení na většinu...

Ostatní lidé

Lenka VÁŇOVÁ Lenka Váňová je absolventkou Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně, v letech 2005-2006 studovala na universitě ve finském Joensuu (University of Joensuu). V současnosti studuje v doktorském programu na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod...