Historie Cohousing CZ

Červenec 2008 - impulzem pro vznik neformální platformy Cohousing CZ a informační portálu www.cohousing.cz byla přednáška amerického architekta, Charlese DURRETTA, celosvětově známého propagátora cohousingu, v Praze, v červenci roku 2008. Lidé, kteří se v té době o cohousing a komunitní bydlení již zajímali, měli na přednášce jedinečnou příležitost se osobně poznat. 

--------

V lednu 2009 byl spuštěn portál www.cohousing.cz; jednalo se především o částečný překlad Durrettových knih o cohousingu.

V únoru 2009 exkurze do prvního rakouského cohousingu Lebensraum.

V létě 2009 exkurze po cohousingových komunitách v Holandsku.

V září 2009 účast na workshopu Creating CohousingTresholdu ve Velké Británii.

--------

V roce 2010 série přednášek o cohousingu s promítáním fotografií (zejména v Praze, jedna v Litoměřicích).

--------

V roce 2011 reportáž o cohousingu pro ČT 24. Série přednášek.

V březnu 2011 první celodenní workshop pro skupinu, která připravuje cohousing v Těšíkově u Olomouce.

V dubnu 2011 update stávajícího internetového portálu.

V září 2011 exkurze po švédských cohousingových komunitách.

V listopadu 2011 rozhovor o senior cohousingu v Českém rozhlase (pořad Evy Labusové).

--------

V únoru 2012 dvě přednášky o cohousingu a senior cohousingu v Dánsku a ve Švédsku (Městská knihovna v Praze).

V prosinci 2012 rozhovor o senior cohousingu pro ČT 2 (pořad Barvy života).

--------

V lednu 2013 přijeli do Prahy korejští studenti, kteří se zajímali o stav cohousing v ČR.

V září 2013 navštívila Lenka Váňová, doktorandka na fakultě architektury ČVUT v Praze, cohousingové komunity v Dánsku a Švédsku.

Od listopadu 2013 postupně rozšižujeme náš tým odborníků na cohousing a senior cohousing. Stále přednášíme o cohousingu a senior cohousingu. Jsme Vám k dispozici, pokud máte také zájem o podrobnější informace. Od nového roku začneme pracovat na vzniku neziskové organizace.

--------

V průběhu roku 2014 byl Cohousing CZ kontaktován zahraničními formálními i neformálními organizacemi věnujícími se cohousingu (např. Německo, Maďarsko, Francie, Belgie). Cohousing CZ se zúčastnil jako spoluřešitel projektu zaměřeného na vznik a rozvoj mezinárodní cohousingové platformy.  

V září 2014 byla dokončena transformace do té doby neformálně fungující iniciativy Cohousing CZ na oficiálně zaregistrovanou nestátní neziskovou organizaci, zapsaný spolek Cohousing CZ, z. s.