9. 10. 2014 - Veronika Bešťáková na konferenci Architektura v perspektivě pořádanou VŠB-TU Ostrava 9. a 10. 10. 2014

09.10.2014 19:49
 

 

VŠB-TU Ostrava pořádala dvoudenní odbornou konferenci na téma "Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století".

V sekci č. 3 - Soudobé architektonické trendy vystoupila s příspěvkem Cohousing: Principy navrhování podporující sociální interakce i Veronika Bešťáková. V příspěvku se věnovala identifikaci hlavních sociálních a fyzických faktorů, ovlivňujících společenský kontakt mezi obyvateli. 

Příspěvek vznikl za podpory SGS14/088/OHK1/1T/15: Komunitní bydlení - typové modely pro Českou republiku (Community Housing - Models for the Czech Republic) ve spolupráci s Janou Kubcovou na Ústavu nauky o budovách, fakulta architektury ČVUT v Praze.