PŘÍPADOVÁ STUDIE: ŠVÉDSKÝ COHOUSING

11.01.2015 18:17

Na webovém portálu Cohousing CZ začneme postupně zveřejňovat jednotlivé části disertační práce Veroniky Bešťákové (Bydlení seniorů v kontextu stárnutí populace: cohousing a senior cohousing; obhájené v únoru 2013) a Jany Kubcové, která svoji disertační práci právě dokončuje (předpokládaný termín jaro 2015).

Jako první byla vybrána prezentace švédského městského cohousingu, nájemního typu:

PhD_BESTAKOVA_SVEDSKY_KOLLEKTIVHUS.pdf (3517269).