Spolek Cohousing CZ se účastní žádosti o mezinárodní grant COST 2015

26.03.2015 11:51

 

Vědci z různých oborů, představitelé neziskových organizací i samotní obyvatelé cohousingových komunit ze 14 zemí Evropy spojili své síly a během tříměsíční intenzivní spolupráce vypracovali žádost o grant, podporující a financující mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, COST 2015.

 

Spolek Cohousing CZ se do přípravy žádosti o grant také aktivně zapojil a na podzim 2015 bude očekávat výsledky. Grant může mít velký potenciál pomoci přenášet příklady dobré praxe komunitního bydlení ze zahraničí k nám.

Budeme Vás nadále informovat.