Seniorské spolubydlení

14.02.2012 20:00

Článek o "mikro senior cohousingu": Tématem je "obyčejné" soužití (spolubydlení) dvou seniorů, které vzniklo z praktických (ekonomických) důvodů a které přináší i další výhody (společenský kontakt a s tím související pocit bezpečí. Bohužel je opět napsán bez hlubších znalostí koncepce cohousingu.

- - - - -

Za cohousing nelze označit každé sousedství, spolubydlení, komunitní bydlení, apod. Cohousing má zcela jasné znaky, přestože jejich fyzická podoba může být velmi různorodá.