Rodí se Evropská cohousingová asociace?

13.02.2014 20:17

Stojíme u zrodu asociace, EUROPEAN COHOUSING ASSOCIATION & RESEARCH NETWORK, která má zastřešovat již existující formální i neformální cohousingové organizace a aktivity v různých zemích Evropy (je možno ji považovat za určitý protipól americké cohousingové asociace). Cíle asociace jsou poměrně ambiciózní. Např. se jedná o snahu prosadit cohousing do evropské bytové politiky. Jedním z cílů je také systematický mezinárodní výzkum cohousingu. 

Francouzský OPHEC (Office de Promotion de l'Habitat Ecologique Coopératif) v čele s François Bojczukem předběžně plánuje na podzim 2014 uspořádání Mezinárodního setkání v Paříži. Záměr založit asociaci na úrovni EU není nový, byl už diskutován na 1. mezinárodní konferenci o cohousingu ve Stockolmu v roce 2010.

Budeme vás i nadále informovat o nejzajímavějších výstupech z mezinárodních jednání, která teď v únoru 2014 začínají. První připomínky (z Nizozemí) poukazují na názor, že největšími odborníky na cohousing jsou sami jeho obyvatelé :)

Pevně doufáme, že i tato rozsáhlá aktivita podpoří jednotlivé konkrétní projekty cohousingu v ČR.