Překlad stanov dánských komunit Lange Eng a Faelleshave

13.12.2014 11:39

V rámci doktorské práce Jany Kubcové na Fakultě architektury ČVUT v Praze byly z dánštiny přeloženy stanovy a domovní řád komunity Lange Eng, což je cohousing postavený v roce 2008 na okraji Kodaně, kde je 54 bytových jednotek. Soubor je ve společném vlastnictví jednotlivých domácností (obdoba našeho společenství vlastníků jednotek), pozemek a společné prostory jsou v podílovém spoluvlastnictví. 

Dále byly přeloženy stanovy bytového družstva Faelleshave, které si v roce 1991 postavilo cohousing na okraji dánského města Haderslev. Je zde 16 bytů.  

Jedná se o velmi inspirativní materiál, který může být nápomocný při tvorbě komunit v ČR. Krátké představení jednotlivých komunit a také výše zmíněné překlady dokumentů naleznete zde:

LANGE ENG

FAELLESHAVE