Článek - Cohousing vs. jiné typy komunitního bydlení

02.02.2014 13:20

Protože se v ČR výraz "cohousing" postupně rozšiřuje mezi odbornou i laickou veřejnost, vidíme potřebu jasně rozlišit, co je a co není ve skutečnosti cohousing, abychom předešli mylným představám.

Cohousing patří mezi komunitní bydlení. Jedná se o záměrně budované, svépomocné komunitní bydlení, ve kterém má každá domácnost svoji vlastní soukromou, plně zařízenou, soběstačnou, bytovou jednotku a zároveň má k dispozici poměrně rozsáhlé společné prostory. Obyvatelé cohousingu se osobně podílí na vzniku a na fungování komunity po nastěhování.

- - - - -

Můžeme ovšem hovořit o více typech komunitního bydlení

1/ Na jedná straně existuje terapeuticky zaměřené komunitní bydlení, kterým se už několik let zabývá např. MPSV ČR v rámci transformace sociálních služeb: velkokapacitní ústavy sociální péče jsou a měly by i nadále být transformovány na menší jednotky, integrované do běžného bydlení. Tyto malé jednotky pro max. 20 osob mohou být pojaté různorodě, dle míry sdílených prostorů. O komunitní bydlení se zajímají i místní samosprávy v souvislosti s bydlením seniorů. Sami senioři by o komunitní bydlení, ve kterém by měli soukromou bytovou jednotku a sdíleli společné prostory, zájem měli.

2/ Dále existuje komunitní bydlení, ve kterém jsou sdíleny jen některé prostory, většinou pouze zahrada, garáže, někdy prádelny a případně společná klubova. V tomto případě se ještě nejedná o typický cohousing. 

4/ V typických cohousingových komunitách je sdíleno prostorů více, krom výše zmíněných to vždy bývá společná jídelna se společnou kuchyní, obývacím pokojem, pokoji pro hosty, dílnami, TV místnostmi, pracovnami, místnost pro děti, apod.

5/ Pak existují i komunity, ve kterých je sdíleno naopak mnohem více prostorů než v cohousingu. Domácnosti nemají k dispozici vlastní soukromou bytovou jednotku, ale třeba jen jeden pokoj nebo několik pokojů. 

6/ Nebo můžeme dokonce najít i společenství, ve kterých je sdíleno úplně všechno... (např. komuny).

- - - - - 

- Cohousing není životní styl, jak se často píše. 

- Cohousing není terapeuticky zaměřené bydlení.

- Cohousing není "něco jako" domov s pečovalskou službou.

- Cohousing není bydlením, ve kterém je sdílena pouze zahrada, prádelna nebo klubovna.

- Cohousing není uzavřenou skupinou lidí, kteří žijí zejména sami pro sebe (pro svou komunitu/komunu) a pro své ritutály. 

- Cohousing není založen na společné ideologii, náboženství nebo filozofii. 

- Cohousing není určen pouze pro skupinu nejlepších přátel. 

- Cohousing není pouhý typologický stavební druh.

- - - - -

Cohousing je komunitou ve smyslu "společenství, obývající sociologicky vymezený prostor - sousedství, čtvrť, obec."

Obyvatelé cohousingu mají "jen" silný smysl pro blízké sousedské společenství.

- - - - -

Ekovesnice jsou v první řadě zaměřeny na ekologii, zelené, trvale udržitelné bydlení.

Záměrné komunity (intentional communities) mohou vzniknout z různých pohnutek, např. existují různé náboženské komunity, komunity lidí se stejným koníčkem, duchovně či terapeuticky zaměřené komunity, apod.