Německý Wohnbund oslovil Cohousing CZ

13.01.2014 20:12

Německý spolek Wohnbund oslovil Cohousing CZ a vyzval nás ke spolupráci

Těsně po novém roce jsme byli osloveni spolkem Wohnbund, velmi zajímavou skupinou z Německa, která má zájem zkoumat společenské pozadí v České Republice, které doposud zabraňuje úspěšnému šíření cohousingu v místních poměrech.

Současně s tím mají zájem udělat exkurz do historie sdíleného bydlení bývalého Československa, ale jsou si vědomi, že je to velmi odborná a rozsáhlá práce na několik let. Počátkem února se Wohnbund chystá odevzdávat první návrh na projekt, který by se měl touto tématikou zabývat, ale jistota získání finanční podpory bohužel není vysoká.

 

Wohnbund je síť politicky angažovaných odborníků a organizací, které přispívají svou prací k rozvoji a realizaci moderního bydlení.

V návaznosti na hnutí Reformistické Bydlení (Wohnreformische) na počátku 20. století a Hnutí Svépomoci (Selbsthilfebewegungen) od 70. let je obvyklou politikou Wohnbundu  srovnávat konvenční způsoby bydlení s alternativními a podporovat iniciativy spojené s odborným budováním nových projektů.

Bytová politika musí čelit v současné době rozsáhlým sociálním změnám a to nám poskytuje nové výzvy. Wohnbund má za cíl tento proces a jeho možnosti publikovat a podporovat.

Požadavky na bytovou politiku obyvatel jsou popsány podrobně v „Hamburger Manifest“ (napsán byl napsán účastníky 4. Mezinárodní kongresu "Nové formy bydlení v Evropě" v r. 1989, sestává ze čtyř odstavců stanovujících vývoj sociálního bydlení a jeho inovací se zaměřením na podmínky bydlení, ekologii a další kategorie)

Wohnbund e.v. byla založena v Německu v roce 1983 jako obecně prospěšná společnost. Stanovy byly přizpůsobeny současným požadavkům v roce 2009. Členové Wohnbund se starají především o sdílení zkušenosti, mimo jiné v různých pracovních skupinách. Wohnbund je redaktorem informativního bulletinu, který vychází třikrát až čtyřikrát do roka a pořádá nejrůznější fóra a konference na aktuální témata.