KOMPARACE: STÁRNUTÍ DLE PROSTŘEDÍ

17.01.2015 19:33

Kde a jakým způsobem lze prožít období stárnutí a stáří, resp. kde a s kým v tomto období bydlet? 

 

V předkládané kapitole z disertační práce jsou podrobně rozebrány a vzájemně porovnány tři základní možnosti:

1) stárnutí doma,

2) stárnutí v ústavu,

3) stárnutí v komunitě (senior cohousing).

 

Více zde.