ČT Z metropole - Komunitní panelák v Praze Hodkovičkách

29.03.2015 11:52

V České republice žije 1/3 všech obyvatel v panelových domech. Jakou mají panelová sídliště budoucnost? Podívejte se na následující inspiraci.

Na ČT v pořadu Z metropole byla odvysílána stručná, ale velmi zajímavá reportáž z jednoho kompletně zrekonstruovaného paneláku na pražském sídlišti.

Panelový dům získal nejen novou svěží vnější podobu (díky arch. Davidu Vávrovi) a nové vnitřní atraktivní prostory (společná místnost s ping-pongovým stolem nebo herna pro děti), ale bylo doslova proměněno i místní stávající obyvatelstvo. Obyvatelé teď mají mnohem více přirozených příležitostí, kde a jak se vídat. Nesmírně si pochvalují např. společnou sušárnu, vybavenou tou nejkvalitnější bílou elektronikou, kterou by si zřejmě každá domácnost dovolit nemohla. A mají spoustu společných plánů do budoucna, jak dům i jeho okolí dovybavit, aby se v něm všem dobře žilo.

Je to krásný příklad toho, že někdy není třeba složitě hledat další zájemce o komunitní bydlení nebo o cohousing, pozemky, objekty, apod., ale že je možné i ze současné situace vytěžit co nejvíce. Pravda, nic není zadarmo, a bylo třeba vynaložit spousta energie a obětovat dost času, ale výsledek, jak se sami můžete přesvědčit, opravdu stojí za to.

Na obyčejném panelovém sídlišti v Hodkovičkách na okraji Prahy stojí velmi neobyčejný panelový dům. Od ostatních paneláků se liší hned ve dvou ohledech. Jednak formou, jakou byl revitalizován a dovybaven, ale současně i společenstvím lidí, kteří v něm bydlí a tvoří komunitu v pravém slova smyslu. Zásluhu na tom, že dům získal současnou podobu, mají jeho tři obětavé obyvatelky - doslova hybatelky tamního dění. Obnova domu trvala tři roky a stála 30 milionů korun. A neméně významný pro současný vzhled domu je i autor jeho přestavby, architekt David Vávra.