COST 2015

24.03.2015 15:18

 

Vědci z různých oborů, představitelé neziskových organizací i samotní obyvatelé cohousingových komunit ze 14 zemí Evropy spojili své síly a během tříměsíční intenzivní spolupráce vypracovali žádost o grant, který podporuje a financuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, tzv. COST 2015.

 

Spolek Cohousing CZ se do přípravy žádosti o grant také aktivně zapojil a na podzim 2015 bude očekávat výsledky. Grant může mít velký potenciál pomoci přenášet cenné zkušenosti a příklady dobré praxe komunitního bydlení ze zahraničí k nám.

Budeme Vás nadále informovat.