Cohousing CZ, z. s. aneb z "iniciativy" spolkem

02.10.2014 19:52

Iniciativa Cohousing CZ vznikla jako neformální platforma v lednu 2009. Od počátku provozuje informační webový portál www.cohousing.cz.

V září 2014 byla iniciativa transformována na oficiálně zaregistrovanou nestátní neziskovou organizaci, dle nového občanského zákoníku na zapsaný spolek, Cohousing CZ, z. s.

Stanovy spolku naleznete zde.