Článek - Kde a jak prožít stáří? - Cohousing 50+

08.10.2013 15:11

Ve zpravodajském měsíčníku městské části Prahy 11, KLÍČ, vyšel v říjnovém čísle (2013) krátký informativní článek o cohousingu 50+. Pokud bude ze strany městské části - její samosprávy a zejména jejích obyvatel - další zájem, bude uspořádána podrobnější přednáška s diskuzí o cohousingu 50+.