Článek - Je cohousing i českou cestou?

12.04.2012 19:52

V časopise ASB 02/2012 (str. 46, 47), vyšel článek představující myšlenku cohousingu. Nabízí dánský model jako vhodný příklad pro zástavbu příměstských oblastí a upozorňuje na možné překážky výstavby cohousingu v ČR.

- - - - -

Autorkou je Jana Kubcová, architektka a doktorandka na fakultě architektury ČVUT v Praze.

- - - - -

Článek k nahlédnutí v pdf: asb_022012_46_47_clanek_jk.pdf (209,4 kB).