ART+ANTIQUES / Bydlet společně / Komunitní tendence současného bydlení v Curychu

10.08.2015 10:55

"Pokud byste chtěli bydlet v jednom z typických současných družstevních projektů v Curychu, nesmíte vlastnit auto, prát budete ve společné prádelně a oslavu narozenin možná uspořádáte ve velké komunitní kuchyni. Není to pozvánka do anarchistické komuny, ale jedna z podob současného bydlení ve spořádaném švýcarském Curychu."

 

Přinášíme Vám slibovaný článek Karolíny Jirkalové z měsíčníku ART+ANTIQUES o komunitním, participativním bydlení ve Švýcarsku. 

Článek se věnuje více než 100 leté historii stále aktivní družstevní výstavby.

Zajímavé je nejen mixování různých funkcí v jednotlivých projektech (krom bydlení je zde k dispozici práce i možnost trávení volného času), ale také sociální mix. Na rozdíl od spontánně „jednotřídních“ německých projektů Baugruppe, je zde shora (ze strany města) kladen důraz, aby vedle sebe žili lidé mladí i staří, domácnosti nízkopříjmové i ty majetné, široké početné rodiny i jednočlenné domácnosti.

Co je dále bijící do očí, kvalitní projekty jsou koncipovány způsobem, který je v mnoha případech zcela v rozporu se současnou českou legislativou (např. v ČR neexistuje možnost navrhnout a zrealizovat bydlení bez zajištění parkovacích míst nebo jsou zde nesmyslné limity pro hustotu obyvatel).

Také specifická česká mentalita by možná tvrdě narazila na slib, že si opravdu nepořídíme žádný automobil, když to projekt zkrátka nedovoluje..