Akce v Rudolfově souvisela mimo jiné s 50. výročím vybudování českobudějovického KOLDOMU

24.02.2014 20:18

Koldům v Českých Budějovicích

Webové stránky Cohousing CZ se zabývají zejména (jak jinak) cohousingem, který k nám dorazil ze zahraničí.

Není ovšem od věci připomenout, že idea sdíleného bydlení existovala i u nás, v bývalém Československu, ve formě tzv. Koldomů - kolektivních domů.

Jeden z nich byl vybudován v Českých Budějovicích a při příležitosti 50. výročí jeho vybudování se pořádá i avizovaná beseda o cohousingu.

Bývalé koldomy měly s dnešními cohousingovými komunitami jednu zásadní společnou ideu, a to hromadné stravování. Ovšem zatímco v cohousingu se jedná o dobrovolné, společně pořádané večeře, v koldomech se jednalo o víceméně nezbytné stravování ve společné jídelně, protože soukromé bytové jednotky zahrnovaly buď jen minimální nebo dokonce žádnou kuchyň (alespoň taková byla počáteční idea koldomu, která ale u nás nikdy pořádně nefungovala).

Koldům zde zmiňujeme i z toho důvodu, že ve Švédsku byl tento způsob bydlení přímým předchůdcem dnešního typu cohousingu. Koldomy byly jednak ekonomicky, jednak sociálně neudržitelné. V bývalém Československu jich nebylo vybudováno mnoho a rychle upadaly, protože nedokázaly reagovat na běžný životní cyklus obyvatel a protože "shora" organizované stravování bylo ekonomicky velmi nákladné. Ve Švédsku měly koldomy podobný vývoj až na fakt, že v některých z nich se obyvatelé začali sami angažovat ve společném organizování večeří a dalších sdílených aktivitách a zjistili, že pokud si vše iniciují sami vlastními silami, je to levnější, udržitelnější - a zábavnější.


 

Budějovický Koldům

Ministerstvo kultury 21. listopadu 2012 prohlásilo komplex tří budov, nacházejících se na rozcestí Pražské třídy a Staroměstské ulice v Českých Budějovicích za kulturní památku.

Patří mezi ně i takzvaný Koldům, který tvoří jednu z nárožních dominant Pražské třídy a představuje významné dílo československé architektury šedesátých let dvacátého století. Jako obytný dům hotelového typu s restaurací, vyhlídkovou kavárnou a kinem byl postaven v letech 1959 až 1964 a při jeho vzniku byly použity ve své době nové technologie výstavby.
Nová kulturní památka se skládá z několika bloků.


 

Podle seznamu Národního památkového ústavu se na území Českých Budějovic nachází více než tři sta padesát nemovitých kulturních památek.

Letos je tomu 50 let od otevření Koldomu.