6. 3. 2014 - Jana Kubcová za Cohousing CZ na festivalu JEDEN SVĚT 2014

07.03.2014 19:57

Cohousing CZ byl pozván do panelové debaty  "Alternativní bydlení - hlavně ne v králíkárně" v rámci festivalu Jeden svět. Akce proběhla ve čtvrtek 6.3.2014 ve Francouzském institutu v Praze v návaznosti na promítání dokumentárního filmu Mikrotopie (Microtopia/ Jesper Wachtmeister/ Švédsko/2013), který prezentoval několik alternativních přístupů k bydlení. Za Cohousing CZ se diskuze zúčastnila Jana Kubcová, dalšími hosty byli Hynek Opolecký (projekt Zeměloďka a Vila Flora) a Michal Šourek (architekt MS GROUP).  Po krátkém představení hostů a komentáři k filmu se diskuze zaměřila na komunitní bydlení, definice jeho různých forem, přenos zkušeností ze zahraničí a možnostem a překážkám pro rozvoj komunitního bydlení v České republice. Otázky z publika se především týkaly praktického fungování komunitního bydlení a také hledání odpovědí na otázku, proč doposud v České republice nebyl cohousing realizován. Z diskuze bylo patrné, že posílení sousedských vazeb považovalo mnoho účastníků za jednu z podstatných kvalit bydlení a že ve společnosti obecně je cítit zájem o tuto problematiku. Na základě panelové diskuze byl Cohousing CZ požádán o příspěvek do připravovaného pořadu Českého rozhlasu Trendy o komunitním bydlení.