30.6.2011 - Konference Legislativní překážky vzniku kvalitního obytného prostředí

30.06.2011 20:54

30. června pořádá CENTRUM KVALITY BYDLENÍ ve spolupráci s Fakultou Architektury ČVUT konferenci Legislativní překážky vzniku kvalitního obytného prostředí.

Cílem semináře je informovat odbornou veřejnost o stavu současné legislativy a jejím vlivu na tvorbu kvalitního bydlení a městského prostředí. Chtěli bychom přispět k diskusi mezi státní správou, samosprávou a profesními organizacemi i odborníky činnými ve sféře architektury, urbanismu a prostorového plánování.

Většina legislativních opatření regulujících výstavbu má v určité době své opodstatnění. Je ale velmi těžké odhalit moment, kdy se určitý požadavek již přežil a naopak začíná být kontraproduktivní. Po dlouhá desetiletí naše společnost vrstvila regulativní opatření a navíc paralelně zvyšovala minima parametrů pro obytné prostředí. V posledních letech tento proces ještě akceleroval, přestože se pomalu vytratila čitelná společenská objednávka pro jeho pokračování.
Dostali jsme se do situace, kdy důvěrně známé a historicky prověřené způsoby stavění jsou z legislativního hlediska neaplikovatelné. Kdy stále se zvětšující množství regulace pomalu přiškrcuje mnohost a pluralitu prostředí, které si pro sebe stavíme. A kdy si jako společnost začínáme klást otázky, zda to, co jsme si určili jako minimální technický standard, ve skutečnosti nejde nad rámec našich reálných potřeb a netvoří se na úkor potřeb jiných, důležitějších.
Jaká je možná další cesta? Jak se můžeme poučit z vývoje v zahraničí a z průkopnických staveb na našem území?

Více info: www.cekb.cz/konference-2011-06/legislativni-prekazky-vzniku-kvalitniho-obytneho-prostredi