27.11.2014 - Cohousing na debatě v České komoře architektů

28.11.2014 19:41

Ve čtvrtek 27. 11. 2014 proběhla v České komoře architektů v Praze debata na téma Komunitní bydlení (a dobré sousedství), která blíže představila nejen koncept cohousingu, ale např. i německé svépomocné projekty baugruppe, a věnovala se také kvalitě sousedských vztahů obecněji. 

Celou debatu moderovala novinářka Karolína Vránková, která se v rámci svého zaměstnání i během svých studií věnovala berlínskému typu komunitního bydlení a která měla zároveň připravený vtipně pojatý úvodní příspěvek k tématu. Cohousing v teoretické rovině představila Veronika Bešťáková ze spolku Cohousingu CZ a velmi zajímavé praktické zkušenosti poté přednesla Jana Dedecius Martochová z Cohousingu 9 Pramenů u Starého Jičína. Pohled na problematiku představila jednak očima své profese - architektury (projekt postupně sama navrhuje), a jedna očima členky komunity a její budoucí obyvatelky. O své pestré osobní zkušenosti s budováním komunit a komunitním bydlením se podělila dále Hanka Perglerová, obyvatelka komunity Lorien na Berounsku. Díky moderátorce měl každý účastník debaty možnost se krátce představit a případně zároveň vyslovit svůj názor na diskutované téma.

Debaty se zúčastnilo celkem asi 30 osob, z řad zájemců o tuto formu bydlení, doktorandů a studentů architektury.

Karolína Vránková zahajuje debatu.

Příspěvek Veroniky Bešťákové, Cohousing CZ.

Příspěvek Jany Dedecius Martochové, Cohousing 9 Pramenů.