2015 - MMR pomůže s výstavbou "Komunitních domů seniorů" Více zde: https://www.cohousing.cz/home/newscbm_990701/10/

03.01.2015 11:42

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zahajuje financování komunitního bydlení pro seniory, které nelze financovat z evropských fondů.

 

Pro rok 2015 vyhlásí v rámci "Programu podpora bydlení" čtyři podprogramy, z nichž jeden se nazývá "Podpora výstavby podporovaných bytů" a zahrnuje dotační titul "Podpora výstavby Komunitních domů seniorů".

Na výstavbu Komunitních domů seniorů se počítá s celkovou částkou 120 mil. Kč.

 

Celková alokace by měla dosáhnout až 550 mil. Kč s tím, že na výstavbu Komunitních domů seniorů se počítá se 120 mil. Kč. Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince. K naplnění tohoto cíle budou sloužit sdílené prostory, jako např. společné klubovny, dílny, místa pro střetávání apod,“ dodává k nově navrhovanému dotačnímu titulu první náměstkyně ministryně Klára Dostálová.

 

Více info zde.