14.11.2014 - Cohousing na konferenci AUR 14, FSv ČVUT v Praze

14.11.2014 19:36

Na studentské vědecké konferenci Architektura a udržitelný rozvoj 2014 (AUR 14), 14. 11. 2014, Fakulta stavební ČVUT v Praze, byl v rámci posterové sekce představen i cohousing, respektive možnosti využití historických staveb pro realizaci cohousingu. 

Stručně byly představeny tři dánské realizované příklady: 1/ adaptace venkovské usedlosti Bauneholm na cohousing pro 14 domácností z roku 2002 (družstevní podílové vlastnictví); 2/projekt Glasvaerket v Odense, kde v rámci přestavby areálu původních skláren na předměstí historického centra vznikla v roce 1998 i obecní nájemní komunita cohousingu pro 25 domácností, která je sociálně specifická - jde o bezdětné páry či jednotlivce ve věku 40 - 60 let; 3/adaptace malé slévárny Jernstoberiet z roku 1981 (vlastnický model, obdoba u nás fungujících společenství vlastníků jednotek) na cohousing pro 21 domácností. 

 

Příspěvek připravila Jana Kubcová a byl podpořen grantem ČVUT SGS14/088/OHK1/1T/15 jako součást doktorského výzkumu na Fakultě architektury ČVUT.

Část posteru věnující se konkrétním příkladům si můžete prohlédnout v odkazu: https://cohousing.webnode.cz/cohousing-historicke-stavby/.