13.10.2011 - Konference Suburbanizace v ČR

13.10.2011 19:33

 

Co je to suburbanizace? Každý jistě slyšel o tzv. "satelitních městečkách" - jsou to areály nové výstavby, které právě suburbanizací vznikají. Proces suburbanizace znamená přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do jeho zázemí (zdroj:www.suburbanizace.cz). Projekty cohousingu také často vznikají v příměstských oblastech. Satelitní městečka dnes vykazují řadu ne zrovna pozivitních znaků (závislost na automobilech, negativní vliv na přírodní prostředí, nedostatek sociálních kontaktů nebo nedostatek občanského vybavení). Je cohousing schopen nabídnout řešení na problémy satelitních městeček?

-------------------

Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř pořádá pod záštitou Ministerstva životního prostředí konferenci Suburbanizace v České republice: dopady na krajinu, společnost a jejich řešení

Hlavním cílem konference je předat výsledky základního výzkumu v oblasti suburbánního rozvoje, suburbanizace a urban sprawl odborné i široké veřejnosti, rozhodujícím aktérům, kteří řídí a ovlivňují rozvoj metropolitních areálů a zájemcům z řad studentů geografie, ekonomie, sociologie, životního prostředí a urbanismu. 
Na konferenci budou představeny nástroje pro monitorování procesu suburbanizace a návrhy opatření pro prevenci a zmírnění jeho negativních důsledků. Současně budou prezentovány příklady postupů, které úspěšně usměrnily suburbánní rozvoj. 
Konference bude probíhat formou panelových diskusí a příspěvků ve čtyřech sekcích s účastí odborníků z akademického prostředí i praxe. 

---------------------

Více info zde.