Média

Článek - Kde domov můj v časopisu Respekt

24.04.2011 16:29
V roce 2008 byl vydán v časopisu Respekt velmi zajímavý, čtivý a kvůli vlivu na cohousing v ČR téměř kultovní, článek Kde domov můj o projektech bydlení v Hamburku. Článek inspiroval vznik první stejnomené skupinky lidí okolo Tomáše Hajzlera, která si klada za cíl...

Článek - Cohousing? Pojďme do toho!

24.04.2011 14:10
Cohousing je způsob bydlení, který není komunou, ekovesnicí či kibucem, ale ani obyčejnou vesnicí. Cohousing má takovou formu, jakou si zvolí jeho účastníci, nicméně některá pravidla jsou pro něj charakteristická. Zájem o tuto formu bydlení vzniká i v České republice. Po létech se pomalu začíná...

Jak vidí cohousing sociolog Jan Sládek

24.04.2011 13:35
Cohousing má kořeny už v utopistickém myšlení devatenáctého století, je tedy úzce spojen s tzv. sociálním inženýrstvím. První vlna proběhla v zemích severní Evropy a byla mimo jiné motivována také feminismem. Cohousing měl podpořit takový rozvoj komunity, který měl snížit míru...

Článek - Rezidenční reality: Téma sousedské vztahy

24.04.2011 13:31
REALITY_2010_sousedske bydleni.pdf (2 MB)

Blog - Sousedské bydlení - budu mít dostatek soukromí?

24.04.2011 12:31
 www.zivotjefajn.cz/blog/33/Sousedske-bydleni-budu-mit-dostatek-soukromi/
<< 1 | 2 | 3