Jak vypadá?

Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Přesto u cohousingových komunit sledujeme určité charakteristické rysy, které běžné bydlení většinou postrádá. Cohousing je totiž často založen na hierarchii prostorů. Tato hierarchie je velmi důležitá, protože napomáhá chránit soukromí obyvatel a zároveň podporuje mezilidské vztahy a bezpečí v rámci komunity. Jedná se např. o tyto prostory:

- soukromé (byty/rodinné domky),

- polosoukromé (verandy, pavlače, předzahrádky),

- společné (společenský/centrální dům, obsahující sdílené prostory, společné nádvoří, náměstí, ulice),

- (poloveřejné) a veřejné (náměstí, ulice, obec).

-----

Cohousing zároveň může nabývat nejrůznějších architektonických a urbanistických podob, velikostí. Nejčastěji se jedná o soubor rodinných domků nebo nízkých bytových domů vybudovaných na zelené louce v příměstské nebo venkovské oblasti.

 Nadhledová fotografie dánského cohousingu Faelleshave.

 

Cohousing může vzniknout i jako městský bytový dům.

Fotografie švédského cohousingu "pro druhou půlku života" Färdknäppen.

 

Cohousing může vzniknout v už vybudovaných bytových i nebytových objektech po rekonstrukci.

Fotografie dánského cohousingu Jerngarden, který vznikl přeměnou 6 městkých domků na cohousing.

Fotografie dánského cohousingu Jernstoberiet, který vznikl rekonstrukcí bývalého průmyslového objektu.
 

Cohousing podporuje sousedský charakter bydlení.

Typická obytná ulice v cohousingu (= společný prostor), ze které jsou přístupné soukromé bytové jednotky.