Stručná historie cohousingu v ČR

2008 - Do ČR přijel americký architekt Charles Durrett (průkopník cohousingu v USA i v dalších zemích po celém světě). Veronika Bešťáková mu ve spolupráci s Českým centrem v Praze a Americkým centrem v Praze pomohla uspořádat přednášku o cohousingu a senior cohousingu. Tato přednáška se dá považovat za oficiální "starting point" cohousingového "hnutí v ČR.

2009 - Počátkem roku byla spuštěna první verze těchto stránek. Vzápětí se objevil web Kde domov můj, který vytvořil Tomáš Hajzler za účelem vybudování prvního cohousingu v ČR. 

2010 - Skupinka Kde domov můj se na jaře rozdělila na dvě skupinky. Z jedné vznikla nová skupina Český cohousing. Tomáš Hajzler s rodinou se po té rozhodli zakotvit v developerském projektu Zåhrada v Lysé nad Labem. Zájem o tento dosud nerealizovaný projekt byl ovšem poměrně nízký, takže i tento projekt Hajzlerovi opustili.

- Zároveň se objevují reklamy na další developerský projekt Alfarezidence na Praze 3, který vykazuje prvky blízkého sousedského bydlení. Projekt je dokončen.

2011 - Objevuje se nová skupinka Těšíkovská Bydlina u Olomouce.

- Jsou založeny webové stránky architektonického ateliéru UnitArch, které nabízí prototyp "senior a junior" cohousingu.

- Ten samý ateliér se podílí na vzniku Centra pro kvalitu bydlení a zároveň v rámci školní výuky nabízí již několik let zpět možnost navrhovat objekty podle principu cohousingu na fakultě architektury ČVUT v Praze. Poslední roky se vypisuje téma cohousingu a senior cohousingu i v dalších ateliérech na té samé fakultě.

- Hajzlerovi se plánují nastěhovat do nového developerského projektu Modřanský háj, kde plánují vybudovat cohousing dodatečně.

2012 - Objevuje se nová skupinka 9 pramenů na Starém Jičíně na Severní Moravě.

- Český cohousing se rozpadá.

- Někteří členové Českého cohousingu pokračují v myšlence intenzivního komunitního bydlení v komunitě Kmen v Říčanech u Prahy.

2013 - Úspěšně probíhá výstavba cohousingu 9 pramenů na Starém Jičíně. V budování komunity pokračuje i Těšíkovská bydlina a Kmen.
2014 - Cohousing CZ je kontaktován podobnými organizacemi z Německa, Maďarska a Francie. V Evropě se objevuje impulz ohledně vzniku evropské cohousingové asociace "European Cohousing Network".

2015 - 2017 - Cohousing CZ stále částečně spolupracuje s evropskými cohousingovými organizacemi. Zatímco v Evropě se děje spousta věcí, v ČR není nic nového.

 

Další podrobnosti z "historie" cohousingu v ČR naleznete v záložce "O NÁS".