Cohousing ve světě

Kolik je ve světě cohousingových komunit, lze jen obtížně spočítat - a ani to není nutné. Některé zdroje přesto udávají konkrétní čísla: např. fakt, že po celém světě prý dnes existuje přes 1000 dokončených cohousingových projektů. Takže se pohybujeme v řádu stovek, maximálně tisíce komunit. Z toho se velká část nachází v zemi původu cohousingu, Dánsku (několik set realizovaných projektů, ve kterých žije necelé 1% všech obyvatel Dánska), a USA (kde je přes 100 projektů dokončených a další stovka je ve fázi příprav).

Rozhodně se tedy nedá říci, že by se v některé zemi jednalo o většinový způsob bydlení.

Nicméně by bylo určitě dobré, pokud by zájemci o tento způsob bydlení měli možnost v cohousingu bydlet, a to i u nás. 

Obrázek: Dánský cohousing Koglerne (2005).

Poznámka:

V červnu 2011 Ivana Hlobilová, členka Cohousing CZ, měla možnost vést workshop o cohousingu v Maďarsku. Zjistila, že účastníci z východní Evropy (Maďarsko, Ukrajina, Bulharsko, Polsko, Albánie) v té době o cohousingu neslyšeli.

Počátkem roku 2014 se nám ozval Maďarský cohousing s žádostí o spolupráci.