COHOUSING 40+, COHOUSING "PRO DRUHOU PŮLKU ŽIVOTA"

Jedná se (stejně jako u senior cohousingu) o věkově zúženou variantu vícegeneračního cohousingu. 

Koncepce pochází ze Švédska, kde se budují cohousingové komunity "pro seniory" už od 40 let výše (odtud pochází název bydlení "pro druhou půlku života", resp. cohousing 40+). Cohousing pro druhou půlku života je zaměřen speciálně na potřeby a přání dospělých obyvatel od středního věku výše, kteří (již) nemají ve své domácnosti děti a chtějí se (opět) více soustředit na vlastní potřeby, zdraví, koníčky, přátele, kariéru, apod. Cohousing 40+ často zajímá tzv. singles, neboli osoby, které žijí ve své domácnosti samy, nemají děti ani partnera,. V současné době se totiž počet jednočlenných domácností stále zvyšuje, a to zdaleka nejen ve vyšších věkových kategoriích. Život v cohousingu pak do určité míry nahrazuje chybějící rodinné zázemí.