Co nabízíme

Protože se už nějakou dobu cohousingem zabýváme a inspirovali jsme se i návštěvami a workshopy v zahraničí, nabízíme zájemcům následující služby:

PŘEDNÁŠKA na téma Co je cohousing (senior cohousing, cohousing 50+)?

Přednáška je zaměřena na první seznámení se základními principy cohousingu. První část zahrnuje powerpointovou  prezentaci s doplňujícím výkladem. V druhé části jsou promítány fotografie z cohousingů v Evropě, které jsme osobně navštívili, a zprostředkujeme jejich zkušenosti. Dostanete také tipy na knihy a zajímavé webové stránky. Samozřejmostí jsou otázky a diskuse.

Délka přednášky: 2-3 hodiny

Orientační cena: cca 1500,-Kč

WORKSHOP na téma Jak vybudovat vlastní cohousing?

Jednodenní workshop, který zahrnuje témata uvedené u přednášky, ale jde více do hloubky – mapuje proces vzniku cohousingu a nutné kroky k jeho realizaci: např. co si dát na začátku pozor, jak pracovat se skupinou, rozhodovací procesy,  formování vizi skupiny, jaké kroky jsou třeba z pohledu architekta, apod.. Workshop  je vhodný pro zájemce, kteří vážně uvažují a realizaci  vlastního cohousingového projektu a pro skupiny, které  s cohousingovým projektem začínají a potřebují více informací. Workshop zahrnuje i praktická zážitková cvičení. Protože ani jednodenní workshop nepokryje všechna témat, o kterých by bylo možné mluvit, je možno objednat jeho pokračování na některá vybraná další témata.

Délka: 8 hodin

Orientační cena: cca 6000,-Kč

 

Specializované služby pro  skupiny, které zakládají cohousing:

Služby facilitátora – facilitace znamená usnadňování – facilitátor je tedy někdo, kde usnadňuje skupinový proces a umožňuje skupině postupovat efektivně vpřed k cíli. Služby facilitátora doporučujeme vznikající cohousingovým skupinám – můžete si ho přizvat k některým fázím skupinové práce – např.  formování vize, při spolupráci s architektem apod. či s ním spolupracovat pravidelně během vašich skupinových setkání.

Cena: individuálně dle dohody se konkrétní skupinou a dle počtu hodin, orientačně cca 400,-Kč/hodinu.

Individuální konzultace pro skupiny na témata související s cohousingem, zaměřené zejména na dispoziční, architektonické a urbanistické prostředky, napomáhající vzniku sousedského prostředí.

Cena: dle tématu a potřebných konzultantů (zda pouze architekt nebo architekt + někdo další), orientačně cca 500,-Kč/hodinu.

Zpracování architektonických a urbanistických studií a související projektové dokumentace.

Cena: individálně dle dohody a rozsahu projektu.