V čem se cohousing liší od běžného bydlení

Hlavní rozdíl oproti běžnému bydlení je společenská koncepce, úzce související s promyšlenou hierarchií soukromých, polosoukromých a společných prostorpodílejících se na sousedském charakteru prostředí. Mnoho výzkumů i praktické zkušenosti dnes ukazují, že architektonické prostředky dokážou vytvořit podporující prostředí pro vznik a rozvoj mezilidských vztahů. Urbanistické přístupy napomáhají šiřší integraci do bezprostředního okolí cohousingu (tj. obce nebo části obce). 

Každá domácnost vlastní plně zařízené soukromé bytové jednotky a zároveň spoluvlastní prostory a společné vybavení. Pomocí sdílení prostředků i aktivit dochází k efektivnějšímu využívání času i energií. Cohousing zajišťuje díky sociální kontrole větší bezpečí než jsou průmyslové kamery.

Druhý významný rozoproti běžnému bydlení v individuálních bytech, tak i oproti domovům s pečovatelskou službou a domovům pro seniory je vlastní iniciativa  – tedy participace obyvatel na vzniku projektu cohousingu a, po nastěhování, na jeho chodu a udržování v průběhu dalších let existence komunity. Cohousing může naplno využít potenciál, který je v každém jejím obyvateli. Nejen v případě cohousingu 50+ je zajímavým fenoménem vzájemná podpora a pomoc obyvatel, která přináší nezávislost a odlehčuje vlastní rodině i společnosti

Obyvatelé při rozhodovacím procesu (často konsensu).