Co je cohousing

Cohousing je možné přeložit např. jako blízké sousedské bydlení / spolu-bydlení.

Cohousing je druhem komunitního bydlení.

Jedná se o vědomě budované sousedské společenství, které klade důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost.

Každá domácnost má k dispozici plně zařízenou a zcela soběstačnou soukromou bytovou jednotku, stejně v "běžném" bydlení. Užitková plocha bytu je ovšem výrazně rozšířena o společné prostory (interiéry i exteriéry), které sdílí stejnou měrou všichni obyvatelé komunity. Velmi důležitý je fakt, že se obyvatelé aktivně podílí na fungování sousedského společenství (a většinou také iniciují projekt i vznik komunity).

Cohousing vznikl jako reakce na běžné anonymní formy bydlení a z pragmatických důvodů - participace, spolupráce a vzájemná výpomoc mezi lidmi přináší konkrétní pozitiva (např. projekty na míru, identifikaci s prostředím a z toho vyplývající pocit bezpečí, efektivnější využití času, sdílení vybavení a prostředků, dostatek sociálních kontaktů i jiných inspirativních podnětů, různé formy pomoci, které není v současné době schopna zajistit vlastní rodina, jako hlídání dětí, podpora seniorů, apod.).

Rakouský cohousing Lebensraum

Foto: První rakouský cohousing Lebensraum (dokončen 2007).